Πλήρης έλεγχος σε χώρο και χρόνο
Δύο κρίσιμες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και των κρατικών εγκαταστάσεων είναι: α) ο έλεγχος της πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους και β…
Μετρώντας το χρόνο κάθε λεπτό
Μια από τις πιο βασικές ανάγκες στην λειτουργία των επιχειρήσεων είναι η καταγραφή του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων, με τρόπο αξιόπιστο και…
Ασφάλεια στη στάθμευση, απόδοση στην επένδυση
Με εκατομμύρια σταθμεύσεις κάθε χρόνο, η SCAN είναι ο μεγαλύτερος πάροχος αυτοματοποιημένων parking στη χώρα μας, έχοντας ξεπεράσει τα 100 έργα κάθε…
Η δύναμη στην ολοκλήρωση συστημάτων
Λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια, κρίσιμες εγκαταστάσεις τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, χώροι μαζικών εκδηλώσεων και συγκέντρωσης κοινού, απαιτούν…

Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις και συστήματα τεχνολογίας και πληροφορικής