Μηχανικός Εγκατάστασης και Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Στάθμευσης

Με πολυετή επιτυχημένη παρουσία στο χώρο των σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας και λύσεων πληροφορικής, επιθυμούμε να εντάξουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING) - (ΚΩΔ. SPS)

 

για την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων Αυτοματοποίησης Χώρων Στάθμευσης (Parking Solutions).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

·         Πτυχίο με κατεύθυνση ηλεκτρονικού ή μηχανικού Αυτοματισμών

·         Απαραίτητη η εμπειρία σε εγκατάσταση και υποστήριξη ηλεκτρονικο-μηχανικών συστημάτων διαχείρισης κερμάτων-χαρτονομισμάτων, αυτόματων πωλητών, ΑΤΜ (τουλάχιστον 4 έτη)

·         Γνώση Αγγλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή

 

Προσφέρουμε ένα δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ. SPS), στην παρακάτω διεύθυνση:

SCAN ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 40, 15232 Χαλάνδρι

FAX: 211 1068405, Email: info@scan.gr