Σύμβουλος Υποστήριξης Συστημάτων Ασφάλειας

Mε πολυετή επιτυχημένη παρουσία στο χώρο των σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας και λύσεων πληροφορικής, επιθυμoύμε να εντάξουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. CΑC)

 

για την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού συστημάτων Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control), Αυτοματοποίησης Χώρων Στάθμευσης (Parking Solutions), Εποπτείας Χώρων και κτιρίων (CCTV), Ωρομέτρησης (Time & Attendance), κ.α.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

·      Πτυχίο Πληροφορικής ή σχετικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

·      Επαρκή γνώση δικτύων και σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής (λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, SQL, Oracle)

·      Εμπειρία σε εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη ανάλογων συστημάτων πληροφορικής ή/και ασφάλειας (τουλάχιστον 5 ετών)

·      Γνώση Αγγλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας

 

Προσφέρουμε ένα δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ. CΑC), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

SCAN ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 40, 15232 Χαλάνδρι

FAX: 211 1068405, Email: info@scan.gr