ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SCAN

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SCAN

Σειρά επιτυχημένων έργων στη Βόρειο Ελλάδα

Η SCAN ΑBEE, η αμιγώς ελληνική εταιρεία που διαχρονικά πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων Πληροφορικής, απαντά στην κρίση και συνεχίζει να προσφέρει προηγμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Χαρακτηριστικές της αναπτυξιακής πορείας της SCAN είναι οι επιδόσεις του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο επιδεικνύει μια ιδιαίτερη δυναμική με την ανάληψη έξι νέων έργων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012, σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία για την αγορά.

Με αιχμή του δόρατος τα συστήματα SCANparking (Αυτοματοποίησης Χωρών Στάθμευσης) και SCANaccess ( Ελέγχου Πρόσβασης και Εποπτείας Χωρών & Κτιρίων ), η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην εγκατάσταση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης των 2 χώρων στάθμευσης του ΟΛΘ, συνολικής δυναμικότητας 595 θέσεων, καθώς και στη ΔΕΗ Αγίου Δημήτριου στην Κοζάνη, όπου πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρουσίας προσωπικού. Παράλληλα παραδόθηκε και το αντίστοιχο έργο για την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. στην Κομοτηνή.

Επίσης, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης CEDEFOP, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός υψηλών προδιαγραφών έργου ελέγχου πρόσβασης, παρουσίας προσωπικού και εποπτείας με κάμερες, παραδόθηκε ήδη το κομμάτι του Access Control, ενώ είναι υπό εκτέλεση το κομμάτι που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος CCTV.