ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου με περισσότερους από 150 αναγνώστες & ωρομέτρησης σε περισσότερα από 500 καταστήματα σε όλη την χώρα.

hellenic petroleum logo
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Εκτεταμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου με περισσότερους από 100 αναγνώστες & 50 τερματικά ωρομέτρησης.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στις πύλες ISPS του Λιμένα Σούδας, σύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών σε σύνδεση με την ΑΝΕΚ, CCTV, ανακοινώσεις, φυλάκια, X-rays, υποδομές, Wi-Fi, κ.λπ..

CEDEFOP
CEDEFOP

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε περισσότερα με >40 σημεία ελέγχου, σύστημα καταγραφής & Εποπτείας (CCTV) με >30 κάμερες.

ΔΕΗ
ΔΕΗ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης & παρουσίας προσωπικού, εργολάβων και επισκεπτών καθώς και οχημάτων στο χώρο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στην κεντρική πύλη και σε περισσότερα από 11 κτήρια της εγκατάστασης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχημάτων, CCTV, φυλάκια, Δικτυακός Εξοπλισμός, Καλωδίωση.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΟΙΡΑΝΗΣ / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΘΡΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΟΙΡΑΝΗΣ / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΘΡΑ

Oολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αυτόματης καταγραφής και ελέγχου πινακίδων οχημάτων (LPR) και σύστημα CCTV με >25 κάμερες στους χώρους του τελωνείου καθώς και στον διασυνοριακό δρόμο Ελλάδας-Σκοπίων. 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών με τουρνικέ, ελεγκτές καρταναγνωστών, σύστημα εποπτείας με κάμερες, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, 2 X-Ray και μαγνητικές πύλες, σύστημα συναγερμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γ.Ε.Ε.Θ.Α/Γ.Σ.Μ.Α.
Γ.Ε.Ε.Θ.Α/Γ.Σ.Μ.Α.
COSMOTE
COSMOTE