Pharmathen

Pharmathen

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης στην εταιρία Pharmathen

Μια από τις γνωστότερες φαρμακευτικές εταιρίες της Ελλάδας, η Pharmathen, με παράδοση στην ανάπτυξη και διανομή προϊόντων υγείας, διάλεξε την SCAN για να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, τόσο στις Σάπες Ροδόπης όπου βρίσκεται η μονάδα παραγωγής της, όσο και στην Αττική όπου είναι τα κεντρικά της γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις.

 

Οι απαιτήσεις του έργου

Η Pharmathen ζήτησε από την SCAN δύο διαφορετικά έργα. Το πρώτο αφορούσε την ασφάλεια του εργοστασίου της στη Ροδόπη μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control) στο εσωτερικό της περιμέτρου, όπως και ένα σύστημα εποπτείας με κάμερες κυρίως για την περιμετρική φύλαξη των εγκαταστάσεων. Οι ειδικές απαιτήσεις εδώ αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση της παραγωγής, η οποία γίνεται υπό πολύ ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες και αφορά κρίσιμα υλικά και πρώτες ύλες. Το δεύτερο έργο ήταν μια αντίστοιχη εγκατάσταση στην Αθήνα, η οποία κάλυπτε τόσο τα νέα κεντρικά της γραφεία στο Μαρούσι, όσο και άλλες υποδομές, όπως εργαστήρια, κέντρο ανάπτυξης κ.α.

 

Rodopi

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Η SCAN σχεδίασε μια πλήρη λύση με βάση τις ανάγκες της Pharmathen, “παντρεύοντας” δύο πολύ εξελιγμένες λύσεις:

  • Η πρώτη ήταν το σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης KABA EXOS 9300 του γερμανοελβετικού ομίλου Dormakaba (στρατηγικού συνεργάτη της SCAN), ένα εξελιγμένο πακέτο λογισμικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Η δεύτερη λύση ήταν ένα πακέτο συστημάτων καταγραφής και εποπτείας των γερμανικών εταιρειών Geutebrück και Grundig.

 

Pharmathen

 

Στο εργοστάσιο στις Σάπες εγκαταστάθηκε ελεγχόμενη πρόσβαση σε 34 επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους, με χρήση αναγνωστών καρτών σε συνδυασμό με καταγραφή κινήσεων από 4 τερματικά ωρομέτρησης, καθώς και 11 τερματικά συλλογής στοιχείων παραγωγής. Στα σημεία ελέγχου περιλαμβάνονται όλες οι προσβάσεις προς τους ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους παραγωγής, εξασφαλίζοντας τη μη διατάραξη των συνθηκών περιβάλλοντος. Ακόμη, ρυθμίστηκε η πρόσβαση των παλετοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων στις αποθήκες με την εγκατάσταση ασυρμάτων αναγνωστών μεγάλης εμβέλειας που αναγνωρίζουν την κάρτα του οδηγού του οχήματος (ως μέσο αναγνώρισης χρησιμοποιούνται κάρτες τεχνολογίας Legic).

 

Η λύση συνδυάστηκε με σύστημα εποπτείας της περιμέτρου, που ελέγχει, ανιχνεύει και αξιολογεί τις καταστάσεις συναγερμών, δίνοντας κατάλληλα σήματα σε κεντρικό control room. Η ενσωμάτωση ιδιαίτερα προηγμένων αλγορίθμων ανάλυσης, οδηγεί πρακτικά σε μηδενισμό των λανθασμένων συναγερμών, με αποτέλεσμα την ορθολογικότερη χρήση ανθρωπίνων πόρων του δυναμικού ασφαλείας. Η καταγραφή βίντεο είναι συνεχής, γίνεται σε ζώνες και, βέβαια, μπορεί να γίνει ταυτόχρονη αναπαραγωγή από όλες τις συνδεδεμένες κάμερες σε πραγματικό χρόνο.

 

Στο δεύτερο σκέλος της λύσης, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, εγκαταστάθηκε έλεγχος πρόσβασης σε 19 σημεία μέσω αναγνωστών καρτών, μπήκαν δύο τουρνικέ στην κύρια είσοδο, ενώ υπάρχει έλεγχος του υπογείου χώρου στάθμευσης. Το σύστημα συμπληρώνεται με δίκτυο 16 καμερών εσωτερικά και εξωτερικά. Τέλος, η ίδια λύση εποπτεύει και διάσπαρτες εγκαταστάσεις της εταιρείας σε διάφορα σημεία στην Αττική, παρέχοντας δικαιώματα πρόσβασης στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 

Pharmathen

 

Ασφάλεια και λειτουργικότητα

Με βασικό στοιχείο τον κεντρικό και πλήρη έλεγχο, η Pharmathen έχει πλέον μια ολοκληρωμένη διαχείριση της ασφαλείας των εγκαταστάσεών της, τόσο στην πρόσβαση του προσωπικού όσο και στην τήρηση των πολύ αυστηρών προϋποθέσεων λειτουργίας των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης. Ακόμη, το σύστημα που εγκαταστάθηκε είναι πλήρως συμβατό με την εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ScanHRMS, προσφέροντας στην αξιοποίηση των υποσυστήματων ωρομέτρησης και κοστολόγησης για ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα.