Λιμάνι Χανίων

Λιμάνι Χανίων

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας του Λιμένα Σούδας

Ένα από τα πιο ανερχόμενα σε επιβατική κίνηση λιμάνια στην ελληνική περιφέρεια και με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης, αυτό της Σούδας στα Χανιά, «θωρακίστηκε» το 2015 από την SCAN ΑΒΕΕ. Συγκεκριμένα, η εταιρία ως υπεργολάβος του αναδόχου ICTS Hellas, ολοκλήρωσε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας των εγκαταστάσεων του λιμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS.

Λιμάνι Χανίων

 

Το έργο ήταν ιδιαίτερης κρισιμότητας, καθώς ο πελάτης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων που διαχειρίζεται το λιμάνι, προωθούσε τη συνολική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αυτό και, βέβαια, τη σημαντική αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του ώστε να πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Φυσικά ο τελικός στόχος ήταν, μέσα από την ενίσχυση των υποδομών του λιμένα, αυτός να συνεισφέρει στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων όπως και όλης της δυτικής Κρήτης που εξυπηρετείται από αυτές τις εγκαταστάσεις. Ήδη, σήμερα από το συγκεκριμένο λιμάνι διακινούνται κάθε μέρα χιλιάδες επιβάτες, εκατοντάδες οχήματα και χιλιάδες τόνοι εμπορευμάτων, ενώ είναι το δέκατο στην Ελλάδα σε αφίξεις πλοίων κρουαζιέρας –πάνω από 70 το 2016- με περίπου 110.000 επιβάτες κρουαζιέρας να περνούν από τις υποδομές του κάθε χρόνο, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία.

Η οργάνωση και προσαρμογή του λιμανιού στο διεθνή κώδικα ISPS ήταν απαραίτητη με άμεσο αντίκτυπο στον τομέα της κρουαζιέρας.

Λιμάνι Χανίων

 

Η ανάθεση του έργου

Το έργο ασφαλείας, με προϋπολογισμό 1,4 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε το 2013 στο ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», ακολούθησε η διαδικασία δημοπράτησης τον Ιούνιο του 2014, ενώ η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2015. Αν και η σύμβαση είχε ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης, μόλις 4 μηνών, πελάτης, ανάδοχος και η SCAN ως υπεργολάβος, συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, θέτοντας το έργο σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.

 

Οι προκλήσεις και η ανταπόκριση της SCAN

Πέρα από την πίεση χρόνου, το έργο ασφαλείας του λιμένα της Σούδας ήταν από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, και έπρεπε να τηρεί τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS, International Ship and Port Facility Security Code), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. H υλοποίησή του, πέρα από την κανονιστική προσαρμογή και την αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας, είχε στόχο και την ταχύτερη και αμεσότερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, έπρεπε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του λιμένα υπό κανονικές συνθήκες με γρήγορη και αποδοτική ροή επιβατών χωρίς καθυστερήσεις, ακόμη και τις περιόδους με τη μεγαλύτερη κίνηση.

Η SCAN ανέλαβε την υλοποίηση του σημαντικότερου τμήματος του έργου, που αφορούσε το σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία και υποστήριξη όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού ασφάλειας, που περιλάμβανε το έργο.

 

Ολοκλήρωση της υλοποίησης

Στο σύγχρονο πεδίο συστημάτων ασφαλείας είναι απαραίτητη η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κέντρο όλων των απαραίτητων πληροφοριών και ενδείξεων (δεδομένων, εικόνας, φωνής, ροών βίντεο, επικοινωνιών), ώστε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο η επεξεργασία και η αξιολόγησή τους και να παρέχεται αποτελεσματική προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κρίσης.

Έτσι και στο λιμάνι της Σούδας, ο σχεδιασμός του έργου είχε ως βασικό κριτήριο την ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου ελέγχου, το οποίο διασυνδέθηκε με μια εκτεταμένη υποδομή υποσυστημάτων, τόσο σταθερών όσο και φορητών και μεταφερόμενων, σε μια ολιστική αντίληψη πλήρους κάλυψης των αναγκών και απαιτήσεων.

Λιμάνι Χανίων

 

Πιο αναλυτικά το σύστημα ασφαλείας που εγκαταστάθηκε αποτελείται από:

 • Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες (σταθερές, κινούμενες, θερμικές, πανοραμικές)

 • Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχημάτων (αναγνώριση καρτών και πινακίδων)

 • Μαγνητική πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων για έλεγχο επιβατών εντός του σταθμού επιβατών κρουαζιέρας

 • Συσκευή X-RΑY για έλεγχο αποσκευών εντός του σταθμού επιβατών κρουαζιέρας

 • Μετακινούμενος οικίσκος εξοπλισμένος με συσκευή X-RAY και μαγνητική πύλη για έλεγχο αποσκευών και επιβατών

 • Φορητούς ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων

 • Μετακινούμενο σύστημα εφεδρικού φωτισμού

 • Υποσύστημα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων

 • Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας

 • Φυλάκια ελέγχου στις πύλες εισόδου-εξόδου του λιμένα

 • Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας με πλήρες δίκτυο υπολογιστών

 • Μεταφερόμενοι φράκτες περίφραξης τύπου Jersey

 • Δίκτυο Wi-Fi σε όλους τους χώρους του λιμένα

 

Λιμάνι Χανίων

 

Λιμάνι Χανίων

 

Λιμάνι Χανίων

 

Προσφέροντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία

Σήμερα το λιμάνι της Σούδας είναι από τα πιο σύγχρονα στη χώρα σε θέματα ασφαλείας, με σημαντική επίπτωση στην προσέλκυση νέων επιβατών κυρίως από το χώρο της κρουαζιέρας. Όπως δήλωσε κατά την ολοκλήρωση του έργου ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κώστας Μπροκαλάκης «…το έργο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία η υλοποίηση του έργου μέσα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Λιμένας της Σούδας, τόσο το Επιβατικό όσο και το Εμπορικό Τμήμα, αλλάζει ριζικά εικόνα και αποτελεί πλέον ένα λιμάνι που παρέχει πλήρη ασφάλεια σε επιβάτες, πλοία και χρήστες, δίνοντας προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξής του και κατατάσσοντάς το πλέον ανάμεσα στα πιο ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας και της Μεσογείου και στα ελάχιστα που διαθέτουν τέτοιου επιπέδου εξοπλισμό ασφαλείας.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για τις εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει ως Λιμενικό Ταμείο να προσελκύσουμε στο Λιμένα της Σούδας και στα Χανιά, όσο και για αυτές τις οποίες προσπαθούμε να προσελκύσουμε, να γνωρίζουν ότι ο Λιμένας της Σούδας είναι πλήρως εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, καθώς η ασφάλεια ενός λιμένα αποτελεί μία πρωταρχική και σημαντική παράμετρο για τις εταιρείες προκειμένου να τον επιλέξουν και να τον διατηρήσουν ως προορισμό κρουαζιέρας».

Λιμάνι Χανίων

 

Τη θετική εικόνα του λιμένα χαιρέτισαν με εκτεταμένα ρεπορτάζ τα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ, όπως τα παρακάτω:

Ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό κανάλι «Νέα Τηλεόραση Κρήτης»:

Ρεπορτάζ στο Flashnews.gr στο οποίο μιλά ο υπεύθυνος έργου της SCAN:

Ρεπορτάζ στο Flashnews.gr με τη λειτουργία διαφόρων συστημάτων ασφαλείας: