Τελωνείο Δοϊράνης

Τελωνείο Δοϊράνης

Ολοκληρωμένος έλεγχος πρόσβασης στο Συνοριακό Σταθμό Δοϊράνης

Μια από τις τρεις βασικότερες πύλες χερσαίας εισόδου στη χώρα μας, αυτή του συνοριακού σταθμού της Δοϊράνης, αξιοποίησε την τεχνογνωσία της SCAN για μια πολύπλοκη εγκατάσταση υψηλών απαιτήσεων. Συγκριμένα, η SCAN υλοποίησε ένα σύνθετο έργο που περιλάμβανε τον πλήρη έλεγχο πρόσβασης στο συνοριακό σταθμό, την καταγραφή πινακίδων των διερχομένων οχημάτων, όπως και την παρακολούθηση με κάμερες του χώρου. Αυτό το «πακέτο» συστημάτων ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, τόσο λόγω της ειδικής υποδομής (τελωνειακή και συνοριακή που διαχειρίζεται την επικοινωνία με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων) όσο και των αναγκών για αυτοματοποίηση, λειτουργικότητα και εθνική και διεθνή συνεργασία.

 

Συγκεκριμένα το έργο που ολοκληρώθηκε συμβάλλεί:

 

 • στις αυξημένες ανάγκες ελέγχου της εισόδου και εξόδου οχημάτων (που μπορεί να φθάσουν και τις χιλιάδες μέσα σε μια ημέρα)

 • στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων

 • στην παρακολούθηση των ειδικών καθεστώτων κυκλοφορίας οχημάτων εντός της χώρας

 • στον έλεγχο της πρόσβασης πεζών σε διαβαθμισμένους χώρους

 • στην παρακολούθηση του ίδιου του σταθμού και του περιβάλλοντος χώρου με έξυπνες κάμερες

 • στην ικανοποίηση των απαιτήσεων συνεργασίας με άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και διαλειτουργικότητας με αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα

 • στη δημιουργία υποδομών για τη διασφάλιση της συνολικής παρακολούθησης διελεύσεων οχημάτων, από και προς τη χώρα, μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με άλλα σχετικά εθνικά συστήματα αλλά ενδεχόμενα και με πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών.

 

Η ανάληψη του έργου

Η αναβάθμιση των υποδομών στο σταθμό Δοϊράνης ήταν μέρος ενός ευρύτερου έργου με ακρωνύμιο «Border.In», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» για την εξέλιξη των συνοριακών σταθμών και από τις δύο πλευρές των συνόρων, δηλαδή εκείνους της Δοϊράνης και της Bogorodica. Στην υλοποίηση συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Π.Γ.Δ.Μ.

Η SCAN ανέλαβε την ευθύνη σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος σε επίπεδο εξοπλισμού, λογισμικού και σχετικών διαδικασιών.

Τελωνείο Δοϊράνης

 

Οι προκλήσεις και η απάντηση της SCAN

Οι απαιτήσεις του εγκαταστάσεων ήταν αρκετά σύνθετες, οπότε η SCAN, με την τεχνογνωσία της, δημιούργησε μια ολοκληρωμένη λύση σε κάθε μία από τις τρεις βασικές υποδομές που προβλέπονταν.

 

 1. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων οχημάτων

 

Για το κομμάτι αυτό του έργου που έχει στόχο την άμεση και διαρκή καταγραφή των στοιχείων των οχημάτων εγκαταστάθηκαν αρχικά τέσσερις δικτυακές κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδας οχημάτων (LPR) στις αντίστοιχες λωρίδες διέλευσης οχημάτων (εισόδου και εξόδου). Οι κάμερες είναι υψηλών προδιαγραφών και προσφέρουν όλες τις σύγχρονες δυνατότητες ελέγχου και αυτοματοποίησης.  

Η διαχείριση των καμερών γίνεται με ειδική εφαρμογή αναγνώρισης είτε για αυτοκίνητα είτε για φορτηγά/λεωφορεία. Ο αλγόριθμος ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ενσωματώνεται στην πλατφόρμα video management που διαχειρίζεται τις κάμερες ταυτόχρονα με το σύστημα CCTV, ενώ το όλο λογισμικό τρέχει σε ισχυρό server με σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας.

Η εφαρμογή είναι εύκολη στη χρήση της και «διαβάζει» πινακίδες ανεξάρτητα χώρας και γραμματοσειράς, ενώ παρέχει πλήρη ευελιξία διαχείρησης με white και black list, αλλά και δυνατότητες χρονικής διαβάθμισης της πρόσβασης (σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή και ειδικές ημέρες, κλπ.).

Τελωνέιο Δοϊράνης

 

Εκτός από τον αριθμό κυκλοφορίας, στις λίστες μπορούν να προστεθούν και επιπλέον πληροφορίες, όπως τύπος οχήματος/χρώμα, οδηγός, καθώς και λόγος που καταχωρήθηκε (λαθρεμπορία, σεσημασμένος, κ.λπ.).

 Στην εφαρμογή κρατείται πλήρες αρχείο με στοιχεία όπως:

 • πόσες φορές εισήλθε/εξήλθε κάθε όχημα

 • αποθήκευση εικόνων όλων των εισόδων/εξόδων των οχημάτων

 • αριθμοί πινακίδας με χρονική σφραγίδα

Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης γεγονότων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως αυτοκίνητα που θα τους επιτραπεί χειροκίνητα η είσοδος ή η έξοδος, ενώ συμπεριλαμβάνονταν στη μαύρη λίστα κ.ο.κ.

Τελωνείο Δοϊράνης

 

Η λύση αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων οχημάτων ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση τεσσάρων ταχύτατων μπαρών, μία σε κάθε λωρίδα, ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη διέλευση των οχημάτων, ενώ παράλληλα ειδικοί αισθητήρες (βρόγχοι) ελέγχουν με ασφάλεια την κίνηση των μπαρών αλλά και δίδουν τις κατάλληλες εντολές στις κάμερες για φωτογράφηση των οχημάτων.  

 

2. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

Για τη διαχείριση της πρόσβασης στον Σταθμό εγκαταστάθηκαν δέκα δικτυακοί ελεγκτές για τον έλεγχο αντίστοιχων εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, με δυνατότητα υποστήριξης μεγάλου αριθμού χρηστών – καρτών και κινήσεων.

Ο κάθε ελεγκτής συνδέεται με αναγνώστη καρτών τύπου proximity με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Η ανταπόκριση του αναγνώστη είναι άμεση, διαθέτει εξωτερικές ενδείξεις LED και βομβητή, έχει συμπαγή κατασκευή, είναι αδιάβροχος και ανθεκτικός σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Η διαχείριση του εξοπλισμού γίνεται με ειδικό λογισμικό με δυνατότητα ρύθμισης και παρακολούθησης και μέσω Web. Είναι εύκολο στη χρήση, με παρακολούθηση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνες κατάστασης πόρτας & popup φωτογραφίες των χρηστών. Η διαδικασία για την εγγραφή του προσωπικού είναι απλή, ενώ γίνεται καταγραφή συναγερμών και γεγονότων που εξαιρέθηκαν με γνωστοποίηση email. Το σύστημα διαχειρίζεται εύκολα χρήστες, ρόλους και προφίλ, όπως και χρονικές ζώνες ελέγχου πρόσβασης, ενώ μπορεί να κλειδώσει ή ξεκλειδώσει οποιαδήποτε θύρα και να εγκλωβίσει πιθανό εισβολέα.

Τελωνείο Δοϊράνης

 

3. Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης CCTV

Για τον άμεσο οπτικό έλεγχο του χώρου του Σταθμού εγκαταστάθηκαν δεκαέξι δικτυακές κάμερες (CCTV), υψηλής ανάλυσης 2ΜΡ, με αυτόματη διαχείριση του υπέρυθρου φωτισμού για ευκρινέστερη προβολή. Αυτές είναι εξωτερικού χώρου, αδιάβροχες με ενσωματωμένο θερμαντικό και ανεμιστήρα και λειτουργίες VCA (Video Content Analysis). Η επεξεργασία των λειτουργιών αυτών γίνονται σε επεξεργαστή εντός της κάμερας προκειμένου να μην επιβαρύνουν τον κεντρικό server. Παρέχονται 40 πολυγωνικές ζώνες, μέσα στις οποίες εφαρμόζονται οι έξυπνοι αλγόριθμοι και η ρύθμισή τους γίνεται εύκολα μέσω Web browser. Οι αλγόριθμοι που «τρέχουν» οι κάμερες είναι πολύ εξελιγμένοι και μπορούν να προσφέρουν λειτουργίες όπως:

 • Διαχωρισμό ανθρώπου από αυτοκίνητο (object classification) βάσει του μεγέθους του αντικειμένου

 • Ανίχνευση παραβίασης περιμέτρου (Intruder perimeter detection)

 • Είσοδο / έξοδο αντικειμένου σε/από περιοχή

 • Εμφάνιση/εξαφάνιση αντικειμένου σε/από περιοχή (π.χ. ανίχνευση εισόδου ανθρώπου από πόρτα ή αυτοκίνητο)

 • Σταμάτημα αντικειμένου μέσα σε ζώνη

 • Ανίχνευση κατεύθυνσης κίνησης αντικειμένου

 • Ανίχνευση εγκαταλελειμμένου αντικειμένου (Abandoned Object Detection)

 • Ανίχνευση εξαφάνισης αντικειμένου (Removed Object Detection)

Τελωνείο Δοϊράνης

 

Επίσης εγκαταστάθηκαν τέσσερις δικτυακές κινούμενες PTZ Speed Dome κάμερες θόλου εξωτερικού χώρου. Καθεμία διαθέτει οπτικό zoom 27x, λειτουργία ημέρας-νύχτας και περιστροφή 360°. Προσφέρονται 165 προεπιλεγμένες θέσεις με 16 character labels η καθεμία, με διαφορετικά βήματα ταχύτητας, περιπολία 8 ομάδων και 8 ζώνες προστασίας ιδιωτικών δεδομένων (Privacy masks). Και αυτές οι κάμερες διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες VCA (Video Content Analysis), με αντίστοιχες υψηλών προδιαγραφών τεχνολογικές δυνατότητες.

Τελωνείο Δοϊράνης

 

Λογισμικό διαχείρισης

Η διαχείριση όλων των ροών βίντεο γίνεται με μια ενιαία σουίτα λογισμικού σε πλατφόρμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής που υποστηρίζει τα standards ONVIF και PSIA, με δυνατότητα διαχείρησης απεριόριστου αριθμού IP καμερών σε ανάλογους servers και απεριόριστο αριθμό clients ενώ παρέχει συμβατότητα με τους περισσότερους κατασκευαστές IP καμερών.

 

Η σουίτα υποστηρίζει και επιπλέον video analytics σε όποιες κάμερες θεωρηθεί απαραίτητο, όπως:

 • Ανίχνευση αλλαγής γωνίας της κάμερας (background change detection)

 • Ανίχνευση υποβάθμισης ποιότητας video (πχ. αν κάποιος χαλάσει τη ρύθμιση του φακού)

 • Διάσχιση νοητής γραμμής από αντικείμενο. Αυτό είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως trigger για τις κάμερες που ζουμάρουν αυτόματα στο σημείο παραβίασης

 • Ανίχνευση θορύβου (όταν αυτός υπερβεί κάποιο επίπεδο)

Οι παραπάνω αναγνωρίσεις είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν κάποιο email, την έναρξη καταγραφής, τη στροφή μιας PTZ κάμερας ή κάποια ηχητική ειδοποίηση. Υπάρχουν ακόμα πολλές δυνατότητες, όπως του αυτόματου ψηφιακού ζουμ στα κινούμενα αντικείμενα, της χρήσης 3D διαδραστικού χάρτη (όπου στην ίδια οθόνη προβάλλονται τόσο η κάτοψη των καμερών, όσο και το video από αυτές και η γωνία που καλύπτουν) και πολλές ακόμα λειτουργίες έξυπνης αναζήτησης στο καταγεγραμμένο υλικό.

Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε δύο servers καταγραφής και διαχείρισης video. Η χωρητικότητα σε σκληρούς δίσκους είναι αρκετή ώστε το σύστημα να καταγράφει 24 ώρες το 24ωρο και να υπάρχει διαθέσιμο αρχείο για τουλάχιστον 30 ημέρες. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην καλωδίωση των συστημάτων που είναι προδιαγραφών cat 6, σε εύκαμπτο σωλήνα με διακριτική τοποθέτηση και πρόβλεψη η διαδρομή της να έχει το μικρότερο δυνατό επηρεασμό από τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ακόμη, για τη διασύνδεση των κτηρίων του σταθμού αλλά και για τη διασύνδεση με το τελωνείο της Π.Γ.Δ.Μ., έγινε χρήση οπτικής ίνας σε ενισχυμένο σωλήνα.

 

Ουσιαστική ασφάλεια και εξυπηρέτηση

Σήμερα, ο Συνοριακός Σταθμός Δοϊράνης με την ολοκλήρωση των λύσεων που εγκατέστησε η SCAN, έχει αναβαθμιστεί, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας για τη χώρα, αλλά και για το τοπικό προσωπικό και τις εκεί εγκαταστάσεις, με ταυτόχρονη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χιλιάδων διερχομένων πεζών και οχημάτων κάθε τύπου. Έτσι οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου έχουν αυτοματοποιηθεί, λειτουργούν αδιάλειπτα (σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση), ενώ οι εγκαταστάσεις και ο γύρω χώρος, όπως και ο διασυνοριακός δρόμος μεταξύ των τελωνείων Ελλάδας και Σκοπίων, εποπτεύονται συνεχώς. Από την πλευρά τους, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν, να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί και να παράγουν έρευνες, στατιστικές αναλύσεις και σχετικές αναφορές.

Αξίζει τέλος να τονισθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των συστημάτων του σταθμού σε ένα ευρύ πληροφοριακό δίκτυο που θα καλύψει και τις όποιες νέες απαιτήσεις ελέγχου και ασφαλείας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα λογισμικού για διασύνδεση βάσεων δεδομένων και ανταλλαγής στοιχείων με άλλα συστήματα παροχής πληροφοριών.